Ogłoszenia parafialne

09.12 A.D. 2018  II niedziela adwentu

1. Dziękuję:

 • za udział w roratach
 • za udział w regionalnym spotkaniu Caritas
 • za obecność na Mszach  świętych i godzinie łaski wczoraj oraz złożone ofiary
 • za rozniesienie opłatków do rodzin i złożone ofiary
 • za rozwiązanie zadań z Ziarna nr 14

2. Dzisiaj:

 • Dzień modlitw i pomocy materialnej dla  Kościoła na Wschodzie (ofiary do puszki)
 • Suma odpustowa ku czci św. Barbary godz.12:00  Pożdżenice

3. W tym tygodniu:

 • we wtorek spowiedź w Drużbicach
 • Adwentowe dni skupienia 13,14,15 grudnia – ks.Paweł Kutynia dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi .
 • Dzień spowiedzi 14 grudnia (ofiary składane tego dnia dla ks.Pawła)
 • w sobotę:
  • o godz.9:00 i 11:00 Msza święta i spotkania formacyjne dla  kandydatów do bierzmowania Ich rodziców i świadków, dzieci i rodziców przygotowujących się do I-ej Komunii świętej
  • spowiedź w Łobudzicach
  • Ostatnie sesja synodalna I roku IV synodu duszpasterskiego

4. W przyszłą niedzielę

 • Niedziela radości
 • Ofiary do puszki składamy na Fundusz Ochrony Macierzyństwa im.Stanisławy Leszczyńskiej
 • różaniec za braci

5. Intencje mszalne.

6. Komunikaty Kurii Metropolitalnej.

7. Parafialny przegląd prasy.

8. Terminarz nie tylko parafialny

9. Varia:

 • śp.Henryk Krysiak l. 72 z Bełchatowa
 • kalendarze parafialne
 • świece Caritas i opłatki na plebanii
 • ziarno nr 15
 • słowo z mocą

 

02.12.A.D.2018  I Niedziela adwentu

1. Dziękuję:

 • Bogu za czas rekolekcji
 • za modlitwę w czasie rekolekcji kapłańskich
 • za czuwanie nad naszą parafią ks.Pawłowi z Drużbic
 • za ofiary na WSD w Łodzi w poprzednią niedzielę
 • za sprzątanie kościoła za przygotowanie wieńca adwentowego i świecy roratniej mieszkańcom Dąbrowy. Msza w Ich intencji wczoraj godz.7:30 – O sprzątanie świąteczne i dekorację proszę mieszkańców Grabostowa kol.Grabostów Bomin
 • za rozniesienie opłatków i złożone ofiary
 • za rozwiązanie zadań z Ziarna nr 13

2. Dzisiaj:

 • I niedziela adwentu – nowy rok kościelny – hasło: W mocy Bożego Ducha
 • po Mszy świętej o godz. 9:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz.11.00
 • Msza święta o godz.16.00 w Parznie o beatyfikacje sł.Bożej Wandy Malczewskiej

3. W tym tygodniu:

 • wspominamy:  św.Franciszka Ksawerego, św.Barbarę, św.Mikołaja, św.Ambrożego.
 • od jutra o godz.6:30 w dni powszednie śpiew godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP – roraty o godz.7:00 – przenieśmy lampiony
 • w środę o godz.18:00 w parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary spotkanie woluntariuszy Caritas wspólny wyjazd sprzed kościoła 17.30
 • pierwszy czwartek miesiąca – Msza święta za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godz.7:00
 • pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi o godz.6:00 i 16:00
 • do chorych pojadę przed świętami Bożego Narodzenia
 • w sobotę:
  • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
  • Msze święte o godz.9:00,  11:00,  18.00.
  • pół godziny przed każdą Mszą świętą śpiewamy  godzinki
  • o godz.18:00 Msza święta za dzieci rodziców modlących się w Różach Różańcowych.
  • 12:00 -13:00 GODZINA ŁASKI
  • spowiedź w Buczku

4. W przyszłą niedzielę:

 • Dzień Modlitwy i postu  za Kościół na Wschodzie (ofiary do puszki )
 • o godz.12:00 Suma odpustowa ku czci św.Barbary   Pożdżenice

5. Parafialny przegląd prasy:Apostolstwo chorych, Niedziela, Aspekt Polski, Gość Niedzielny, Mały Gość niedzielny,Echo z Parzna

6. Terminarz nie parafialny:

 • 18 grudnia:
  • Msza święta za dzieci i młodzież naszej parafii
  • spowiedź w Zelowie
 • 20 grudnia – spotkanie opłatkowe w DPS  Zabłoty
 • 22 grudnia – spowiedź w Pożdżenicach
 • 23 grudnia – NOC KONFESJONAŁÓW 22:00 – 6:00

7. Komunikaty Kurii Metropolitarnej

8. Intencje mszalne

9. Varia

 • Ziarno nr 14
 • Słowo z mocą
 • Serce na gwiazdkę – akcja Caritas – dla dzieci rodzin seniorów
 • śp. Ludwik Chrzanowski l.80 Zelówek 32 pogrzeb we wtorek : wprowadzenie godz.12.00 Msza święta godz.13.00
 • śp.Helena Lenarcik l.87 Bocianicha pogrzeb w środę
 • śp. Zdzisław  Bocian l.67 pogrzeb w Drużbicach w poniedzialek godz.12.30
 • w minionym tygodniu obchodził imieniny ks.Zdzisław proboszcz naszej parafii w latach 1998 – 2014 pomódlmy się w Jego intencji
 • w minionym tygodniu ks.abp Grzegorz mianował nowych kanoników gremialnych : Ks.Jana Szadkowskiego,ks rektora Sławomira Sosnowskiego ,ks.ekonoma Tomasza Bartczaka
 • proszę o kontakt osobisty kandydatów do bierzmowania Ich rodziców którzy nie byli na pielgrzymce w Parznie
 • opłatki dla rodzin i świece CARITAS na plebanii
 • kalendarze parafialne na rok 2019
 • opłatki dla poszczególnych klas, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i zaproszonych gości do odebrania na plebanii  (już poświęcone)
 • proszę o kontakt kandydatów do bierzmowania (posługa czytania Słowa Bożego w liturgii niedzielnej i świątecznej)
 • ogłoszenia tylko za zgodą ks.proboszcza w przestrzeni kościoła cmentarza

 


 

25.11.A.D.2018 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dziękuję;

 • za ofiary z poprzedniej niedzieli
 • za obecność na spotkaniu parafialnego Caritas
 • za udział w pielgrzymce do Parzna
 • za sprzątanie kościoła
 • za rozwiązanie Ziarna nr 12
 • za przygotowanie i udział w pielgrzymce do Parzna( następne spotkanie formacyjne 15 grudnia )
 • za włączenie naszej parafii w modlitwę „Różaniec za braci „
 • za ofiarowane tytki charytatywne

2. Dzisiaj:

 • Uroczystość Chrystusa Króla -ostatnia niedziela roku kościelnego – akt ofiarowania po każdej Mszy świętej
 • taca WSD w Łodzi
 • poświecenie opłatków na każdej Mszy świętej
 • Msza święta w Zabłotach godz.15:00

3. W tym tygodniu:

 • od poniedziałku do czwartku jestem na rekolekcjach kapłańskich – proszę o modlitwę
 • w sprawach koniecznych w tym czasie -ks.Paweł Sudowski  par. Drużbice – tel 44 631 10 15
 • wspominamy św. Andrzeja Apostoła Msza święta o godz.17.00
 • pierwsza sobota miesiąca okazja do spowiedzi od godz.7:00 i 16:00

4. W przyszłą niedzielę:

 • niedziela adoracyjna – wystawienie N.S. po Mszy św. o godz.9:00 i adoracja do godz.11:00
 • rozpoczęcie nowego roku kościelnego – rozpoczęcie adwentu – uroczyste wprowadzenie wieńca adwentowego i świecy roratnej na Mszy świętej o godz.9:00 (proszę o przygotowanie)
 • o godz.16:00 Msza święta w Parznie o beatyfikację sł.Bożej Wandy Malczewskiej

5. Intencje mszalne.

6. Parafialny przegląd prasy: Aspekt polski, Niedziela, Apostolstwo chorych, Echo z Parzna.

7. Terminarz nie tylko parafialny:

 • 15 grudnia – spowiedź  adwentowa w Łobudzicach
 • 16 grudnia – zbiórka ofiar do puszki na Fundusz Ochrony macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej
 • 17 grudnia – spowiedź adwentowa w Parznie

8. Komunikaty Kurii Metropolitarnej.

9. Varia:

 • świece rozprowadza na plebanii parafialny zespół Caritas
 • o rozprowadzenie opłatków proszę zespól Caritas, sołtysów radnych parafialnych – ofiary na cele inwestycyjne
 • śp.ks.Józef Grabarczyk l.84 dawny proboszcz parafii Brzyków – pogrzeb w Ozorkowie we wtorek godz.12:00
 • witamy w naszym dekanacie nowego ks.Proboszcza parafii Wygiełzów ks.Krzysztofa
 • Ziarno nr 13
 • Słowo z mocą
 • od 3 grudnia w dni powszednie (z wyjątkiem 8 grudnia i adwentowych dni skupienia) śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego poczęcia NMP o godz.6:30 roraty o godz.7:00

 


18.11 A.D.2018   XXXIII Niedziela zwykła

1. Dziękuję:

 • za obecność i zaangażowanie w czasie parafialnego odpustu
 • za celebrowaną Mszę świętą i wygłoszone słowo ks.kanonikowi Tomaszowi
 • za obecność i pomoc kapłanom naszego zelowskiego dekanatu
 • za ofiarowane ciasta
 • za obecność na naszym parafialnym cmentarzu związanej ze Świętem Niepodległości
 • za obecność i reprezentowanie naszej parafii na uroczytościach gminnych w Zelowie
 • za sprzątanie koscioła
 • za obecność na uroczystości odpustowej Matki Bożej Ostrobramskiej w ośrodku Caritas w Drzewocinach
 • za rozwiązanie zadań z Ziarna nr 11

2. Dzisiaj:

 • II Światowy Dzień Ubogich
 • taca na potrzeby budowy domu Caritas „Pomocna dłoń ” w Kaszewicach
 • tytka charytatywna dla ubogich naszej parafii

3. W tym tygodniu

 • wspominamy: św.Rafała Kalinowskiego, ofiarowanie NMP, św.Cecylii, św.męczenników koreańskich
 • w poniedziałek nie będzie Mszy świętej o godz.7:30 i o 17:00 z powodu konieczności wyjazdu
 • we wtorek nie będzie Mszy św. o godz.7:30
 • w środę o godz.19:30 dekanalne spotkanie kapłańskie w Pożdżenicach
 • w czwartek po Mszy świętej o godz.17:00 spotkanie członków parafialnego Caritas
 • w sobotę pielgrzymka kandydatów do bierzmowania Ich rodziców i świadków oraz dzieci przygotowujących się do I-ej Komunii świętej Ich Rodziców i chrzestnych do Parzna. Msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki w Parznie godz.10:00 planowe zakończenie pielgrzymki godz.13:00 – nie będzie Mszy świętej o godz.7:30 w Kociszewie. Proszę o pomoc w przygotowaniu pielgrzymki liczę na 100% obecność
 • o sprzątanie koscioła proszę mieszkańców Dąbrowy

4. W przyszłą niedzielę

 • Niedziel Chrystusa Króla
 • ostatnia niedziela roku kościelnego
 • wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt ofiarowania po każdej Mszy świętej
 • na każdej Mszy świętej poświęcenie opłatków wigilijnych
 • Msza święta o godz. 15:00 w  Zabłotach
 • Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas(5 zł, 12 zł )

5. Intencje mszalne

6. Parafialny przegląd prasy

7. Terminarz nie tylko parafialny

 • 1 grudnia – spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD w Łodzi
 • 2 grudnia – I Niedziela Adwentu – nowy rok kościelny
 • 5 grudnia – rejonowe spotkanie woluntariuszy Caritas w Bełchatowie
 • 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – godz.12.00 – 13:00 godzina łaski – Msza święta za dzieci rodziców Róż Różańcowych godz.18:00
 • 9 grudnia:
  • godz.12:00 uroczystość odpustowa św.Barbary w Pożdzenicach
  • Dzień modlitw w intencji  Kosciola na Wschodzie
 • 11 grudnia – spowiedź adwentowa w Drużbicach
 • 13,14,15 grudnia – Adwentowe dni skupienia w naszej parafii
 • 15 grudnia – IV sesja synodalana

8. Komunikaty Kurii Metropolitarnej

9. Varia.

 • śp.ks. Józef Świerczyński m.in proboszcz parafii Pozdzenice
 • słowo z mocą
 • Ziarno nr 12
 • od 26 listopada do 29 listopada nie będzie Mszy świętej – rekolekcje kapłańskie w Porszewicach – sprawy konieczne (chorzy,pogrzeby) załatwi w tym czasie ks.Proboszcz kanonik Paweł Sudowski z  Drużbic

 


11.11.A.D. 2018  XXII Niedziela zwykła

Uroczystość odpustowa św. Teodora męczennika  ,Święto 100 lecia odzyskania Niepodległości

1. Przepraszam za wczorajszą nieobecność u chorych. Chce Ich odwiedzić we wtorek o godz. 09.00  Zagłówki, Zabłoty, Karczmy, Kol.Karczmy,  Kuźnica,  Kociszew

2. Dziękuję;

 • za obecność w czasie triduum eucharystycznego (piątek, sobota)
 • za złożone ofiary
 • za obecność na Mszy świętej w intencji Ojczyzny
 • za obecność na spotkaniach formacyjnych  przygotowujących do bierzmowania i I-ej Komunii świętej
 • za rozwiązanie zadań z Ziarna nr 10

3. Dzisiaj:

 • III dzień triduum eucharystycznego po Mszy świętej o godz.9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz.11.00
 • zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski i naszego arcybiskupa Grzegorza o godz.12:00 zabiją dzwony kościelne
 • o godz.15.00 msza święta odpustowa – ks.kanonik Tomasz Falak -nasz kaznodzieja adwentowy 2017. Po Mszy świętej procesja na cmentarz parafialny
 • na każdej Mszy świętej adoracja  osobista relikwii św.Teodora patrona naszej parafii

4. W tym tygodniu:

 • wspominamy: św. Jozafata, pierwszych męczenników polskich św.Alberta Wielkiego, św.Elżbietę Węgierską
 • w poniedziałek nie będzie Mszy świętej o godz.7:30
 • we wtorek od godz.9:00 odwiedzę chorych (z soboty)
 • w sobotę III sesja synodalna w Łodzi

5. W przyszłą niedzielę:

 • II Dzień Ubogich – orędzie papieża Franciszka i naszego arcybiskupa Grzegorza
 • ofiary na tacę na potrzeby ubogich
 • tytka charytatywna

6. Intencje mszalne

7. Komunikaty Kurii Metropolitalnej

8. Parafialny przegląd prasy: Gość Niedzielny, Mały Gość, Mały pielgrzym, Promyczek dobra.

9. Terminarz nie tylko parafialny:

 • 24 listopada – pielgrzymka kandydatów do bierzmowania Ich rodziców świadków dzieci przygotowujących się do I-ej Komunii świętej Ich rodziców chrzestnych do Parzna.Msza święta godz.10.00
 • 24 listopada – dzień Jedności Służby Liturgicznej  w Łodzi
 • 25 listopada:
  • Niedziela Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego – poświecenie opłatków – taca na WSD w Łodzi
  • godz.15:00 Msza święta w Zabłotach
 • 26 -29 listopada – rekolekcje kapłańskie ks.Proboszcza w Porszewicach – w tych dniach nie będzie  Mszy świętej – sprawy konieczne w tym czasie będzie załatwiał ks.Paweł Sudowski z Drużbic

10. Varia.

 • Słowo z mocą
 • Ziarno nr 11
 • Wypominki w niedziele: godz.8.30 i 10.30


 

18.06.AD 2017 – Uroczystość odpustowa Najświętszego Serca  Jezusowego

1. Dziękuję za:

 • ofiary z poprzedniej niedzieli na fundusz budowy kościołów
 • przygotowanie ołtarzy i trasy procesji na uroczystość Bożego Ciała
 • ofiary z Bożego Ciała (1077) na remont domu św.Teodora  – organistówki

2. Dzisiaj:

 • uroczystość odpustowa Najświętszego Serca Jezusowego
 • po Mszy św. o godz: 9.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Suma i procesja o godz. 12:00 – poprowadzi ks.Dariusz Mordaka kapelan DPS w Łodzi
 • ofiary dziś składane przeznaczone są na remontu organistówki (domu św.Teodora )

3. W tym tygodniu:

 • zakończenie roku szkolnego – okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek, środę od godz.16:00
 • w poniedziałek sprzątanie domu św.Teodora i podwórka wokół, przygotowanie do remontu – koordynator Rafał Niewulski
 • we wtorek Międzynarodowy dzień Migranta i Uchodźcy
 • w środę:
 • w czwartek:
  • zakończenie roku szkolnego – o godz. 9:00 Msza święta dla SP Kociszew o godz. 17:00 dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  • zakończenie oktawy Bożego Ciała – poświęcenie wianków
  • spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
 • w piątek;
  • Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
  • odpust w Parznie o godz.18.00
 • w sobotę:
  • Uroczystość Narodzenia św.Jana Chrzciciela
  • odpust w Buczku godz 12:00

4. W przyszłą niedziele:

 • Msze święte prymicyjne – ks.Łukasza i ks.Piotra
 • nabożeństwo czerwcowe  po Mszy św. o godz.9:00

5. Wikariuszem naszej parafii będzie:

 • ks. Piotr Niedzielski  w dniach 1- 14 lipca,
 • ks. Łukasz Glapiński w dniach 14 – 31lipca

6. Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania dziś i w przyszłą niedzielę

7. Komunikaty Kurii Archidiecezjalnej

8. Parafialny przegląd prasy …..

9. Intencje mszalne

10. Terminarz nie tylko parafialny:

 • 1-2 lipca  – Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę
 • 1-31 lipca – urlop ks. Proboszcza
 • 23 lipca:
  • Inauguracja 18. Tygodnia św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof (1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy), zbiórka na środki transportu dla misjonarzy
  • Święto Policji – Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

11. Patroni i osoby wspominane w danym dniu

Poniedziałek – Wspomnienie Św. Romualda ………………….. OPIEKUN: zakonu kamedułów. ATRYBUTY: Biblia, demon kusiciel, drabina, którą widział we śnie, po której mnisi wchodzili do nieba. IMIĘ: pochodzenia longobardzkiego, znaczy „ten, który rządzi siłą”. Urodził się około 950 roku w Rawennie, wybrał życie zakonne i był mnichem benedyktyńskim. Czuł silną potrzebę połączenia doświadczenia życia pustelniczego z życiem wspólnoty mniszej. Zrealizował to swoje dążenie, zakładając klasztor w Camaldoli w 1012 roku. Zmarł w Val di Castro w 1027 roku, został kanonizowany w roku 1595. Przedstawiany z długą brodą, nosi biały habit benedyktyński.

Wtorek – Patron dnia Św. Lukan …………………………………… IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy  „mieszkaniec Lukanii”. Lukan żył w V wieku i był prawdopodobnie biskupem Sabiony (Saben) w Val d’Isarco. Według legendy, w czasie ciężkiego głodu pozwolił swoim wiernym spożywać nabiał w czasie Wielkiego Postu i z tego powodu został oskarżony przed papieżem. Udając się do Rzymu, aby się usprawiedliwić ze swego postępowania, dokonał takich cudów, że od razu mu wybaczono. Kiedy Lukan wrócił w góry, prowadził życie pustelnicze w Val di Fiemme, by uchronić się przed prześladowaniami, prawdopodobnie ze strony arian. Jego kult rozprzestrzeniał się szczególnie od XIII wieku. Jest przedstawiany w szatach biskupich.

Środa Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi ………………….. OPIEKUN: młodzieży, uczniów, studentów. ATRYBUTY: krucyfiks, lilia, czaszka i bicz. IMIĘ: pochodzenia frankońskiego, znaczy „słynny w boju”. Alojzy, syn Ferrante Gonzagi, markiz Castiglione delle Stiviere, urodził się w 1568 roku. Wychowywał się w Hiszpanii, w wieku dziesięciu lat złożył ślub czystości i zrezygnował z praw dziedzicznych, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zmarł w Rzymie, zarażony dżumą w 1591 roku. Jego kult został zatwierdzony w 1621 roku, a kanonizacja nastąpiła w roku 1726. Jest przedstawiany jako młodzieniec, w stroju zakonnym, z komżą na czarnej sutannie.

Czwartek Wspomnienie Św. Tomasza Morusa ……………… OPIEKUN: adwokatów IMIĘ: pochodzi z aramejskiego, znaczy „bliźniak”. Tomasz Morus urodził się w Londynie w 1478 roku w rodzinie szlacheckiej. Odbył studia prawnicze. Za rządów Henryka VII , któremu się sprzeciwił, był izolowany, jednak po wstąpieniu na tron Henryka VIII cieszył się wielką pomyślnością, władca zaś mianował go kanclerzem królestwa. Przeciwstawił się królowi, nie akceptując postulowanej przez władcę supremacji w kwestiach religijnych. Pozostał wierny papieżowi przez co w roku 1535 został oskarżony o zdradę, wtrącony do więzienia i stracony na szubienicy. Beatyfikowany w 1886 roku, został kanonizowany w 1935 roku przez Piusa XI. Przedstawia się go w płaszczu z futrzanym kołnierzem.

Piątek – Patron dnia Św. Józef Cafasso …………………………. OPIEKUN: więźniów i skazanych na śmierć. IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „oby Bóg dodał”, w domyśle: „kolejnych synów”. Józef Cafasso urodził się w Castelnuovo d’Asti w 1811 roku. Po święceniach kapłańskich towarzyszył pracy duszpasterskiej księdza Alojzego Guali, skierowanej do młodzieży, robotników i więźniów. Niósł pociechę skazanym na śmierć, wspierał też działalność księdza Bosco, którego określał jako „wzór życia kapłańskiego”. Zmarł w Turynie w 1860 roku, został kanonizowany w 1947 roku. Przedstawia się go w szatach kapłańskich, często jako opiekującego się więźniami.

Sobota – Narodziny Jana Chrzciciela …………………………….. IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Jan, syn Elżbiety i Zachariasza, obojga w podeszłym wieku, urodził się około sześć miesięcy przed Jezusem. Również te narodziny zostały zapowiedziane przez Archanioła Gabriela Zachariaszowi, który stracił mowę, ponieważ okazał się niedowiarkiem. Osiem dni po narodzinach, kiedy nadszedł czas obrzezania, trzeba było nadać dziecku imię. Zachariasz napisał wówczas „Jan”, zgodnie z tym, co wskazał mu anioł. Jego język się rozwiązał i wypowiedział słowa hymnu Benedictus. Na wyobrażeniach prezentujących narodziny Jana Chrzciciela obecna jest także Maryja, która opiekowała się kuzynką Elżbietą, matką Jana, natomiast Zachariasza przedstawia się w trakcie pisania.

Niedziela – Patron dnia Św. Prosper z Reggio Emilia ……. PATRON: Reggio. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „szczęśliwy, radosny, pomyślny, przychylny”. Zasiadał na stolicy biskupiej Reggio Emilia w V wieku. Jego kult jest popularny już od XI wieku. Nie istnieją jednak informacje biograficzne na temat świętego, istnieją jedynie pewne dokumenty z X wieku, dotyczące przeniesienia jego relikwii. Jest przedstawiany w szatach biskupich, często z księgą w ręce.